سامانه شکایات

ضمن تشکر از تصمیم برای ارتباط مستقیم با ما به اطلاع می رساند شکایت شما از هر کدام از مراکز ما بصورت کاملا محرمانه باقی خواهد ماند و بصورت مستقیم به دفتر مدیرعامل ارسال خواهد شد ضمنا شکایت شما قطعا هیچ تائیری در خدمات دهی ما نخواهد داشت و ما این اطمینان را به شما می دهیم این شکایت رسیدگی و قطعا تا حصول نتیجه ادامه دار خواهد بود.
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر

تمامی حقوق مادی و معنوی برای شرکت داتیس امرتات محفوظ است All right reserved | Datis Emertat Co & Datis Emertat Brand| Copy right 2009 - 2017