استراتژی عملیاتی

  • برابری (و در مرحله بعدی برتری) تامین کل هزینه های جاری شرکت از محل درآمدهای ناشی از ارائه خدمات
  • استمرار سیاست کنترل جدی هزینه ها
  • استمرار سیاست بهینه سازی ساختار نیروی انسانی
  • اصلاح و بهبود روشهای انجام کار و فرآیندها و رویکرد مشتری مداری و خدمت مداری
  • بازنگری و ایجاد ساختار سازمانی چابک برای پاسخگویی سریع به نیازمندیهای مشتریان
  • گسترش دامنه فعالیت مطالعه و فعال سازی طرحهای افزایش سرمایه برای ایجاد زمینه های فعالیت جدید.

تمامی حقوق مادی و معنوی برای شرکت داتیس امرتات محفوظ است All right reserved | Datis Emertat Co & Datis Emertat Brand| Copy right 2009 - 2017