سیاست های میان مدت

 • برابری (و در مرحله بعدی برتری) در تامین کل هزینه های جاری شرکت از محل درآمدهای ناشی از ارائه خدمات .
 • استمرار سیاست کنترل جدی هزینه ها و صرف هزینه های کنترل شده در بخش های پژوهشی
 • استمرار سیاست بهینه سازی ساختار نیروی انسانی و تربیت نیرو های حرفه ای و کارکشته
 • اصلاح و بهبود روشهای انجام کار و فرآیندها و رویکرد مشتری مداری و خدمت مداری بخصوص نظارت و بازرسی
 • بازنگری و ایجاد ساختار سازمانی چابک برای پاسخگویی سریع به نیازمندیهای مشتریان و حداقل رساندن انتظار مشتری در کلیه بخش ها با تمرکز بیشتر در بخش های ارتباط مستقیم با مشتری
 • گسترش دامنه فعالیت مطالعه و فعال سازی طرحهای افزایش سرمایه برای ایجاد زمینه های فعالیت جدید.
 • کنترل و نظارت های پیشرفته در بخش های فروش و ارائه خدمات در راستای تعالی سازمانی
 • روانکاوی و آموزش نیرو های فروش باری تجلی تعالی خواسته های مشتریان و بهبود ارتباط گیری با مشتریان با روش های جدید و مشتری پسند.
 • یکپارچه سازی سازمان بصورت الکترونیکی و ارتباط مجازی بین کلیه ساختار سازمانی از فروش تا خدمات .
 • سنجش دقیق میزان رضایت مشتریان و الگو سازی پیشرفته و هدفمند برای ارتقا جایگاه مشتریان شرکت.
 • حمایت های مالی با پوشش 10% خالص در بخش پژوهش شرکت.

 

تمامی حقوق مادی و معنوی برای شرکت داتیس امرتات محفوظ است All right reserved | Datis Emertat Co & Datis Emertat Brand| Copy right 2009 - 2017