درباره واحد های مستقل

درباره واحد های مستقل

مجموعه داتیس امرتات به علت چابکی ساختار سازمانی واحد هایی مستقل را برای پروژه های دیگر شرکت ایجاد نموده است، این واحد ها بخش یا کل آن به مالکیت شرکت داتیس امرتات می باشد اما به علت عدم تداخل موضوعی، ساختار سازمانی و برنامه ریزی و بودجه بصورت مستقل هدایت می شوند.

ساختار و شیوه مدیریت

واحد های مستقل به دو دسته شرکتی  (شرکت مستقل ) و درون شرکتی تقسیم می شوند، واحد هایی که دارای شرکت مستقل با سیستم حقوقی مستقل می باشند مدیران عامل مستقل دارند اما واحد های درون شرکتی واحد های مستقل درون شرکت بین المللی داتیس امرتات می باشند که مدیرعامل آن مدیرعامل شرکت داتیس امرتات می باشد، این واحد ها برای خود سرپرست دارند، در سیستم های شرکت های مستقل داتیس امرتات به عنوان شخصیت حقوقی مالک کل یا بخشی از سهام شرکت مذکور است.

دفاتر خارجی شرکت داتیس امرتات همگی دارای شرکت های مستقل ثبت شده در کشور تحت فعالیت هستند، شرکت داتیس امرتات ایران در محدوده ایران، عراق (عراق شرکت مستقل نیز دارد)،امارات و عمان فعال می باشد، همچنین داتیس امرتات ایران در کشور آمریکا، چین و کانادا  نیز نماینده دائمی دارد.

مهم ترین واحد های مستقل

از مهم ترین واحد های مربوطه می توان به واحد تولید و توسعه تلویزیون های عریض لمسی با مشارک شرکت های ایرانی و آلمانی جهت تولید مشترک در ایران، واحد تجارت الکترونیک با پروژه های متنوع خودش، واحد توسعه فناوری های پیشرفته بانکداری الکترونیکی نام برد.

هر گونه تماس با واحد های مستقل :  24544  - 021  مرکز تماس داتیس امرتات

تمامی حقوق مادی و معنوی برای شرکت داتیس امرتات محفوظ است All right reserved | Datis Emertat Co & Datis Emertat Brand| Copy right 2009 - 2017