پژوهشگاه مپدا

 

 

مرکز پژوهش های داتیس امرتات (مپدا) در سال 1393 تاسیس شد پیش از تاسیس این مرکز بصورت مستقل به عنوان یک کار گروه فرعی فعالیت می کرد، ما در سال 1393 بنابر برنامه توسعه شرکت مجاب شدیم یک واحد جدید و مستقل را برای مرکز پژوهشی شرکت راه اندازی نماییم.
مپدا با هدف توسعه فناوری و زیر ساخت و پیشرفت پر سرعت بخش های مختلف شرکت متولد شد.
هم اکنون بخش از زبده ترین اساتید کشور در این بخش فعال می باشند.
مپدا تنها واحد پژوهشی بخش خصوصی در رابطه با توسعه فناوری های پیشرفته، نرم افزار ، سخت افزار با ارتباطات و همکاری های بین المللی است.
در برهه ای که کشور نیاز به بازو های پژوهشی دارد این مرکز پیشرفته پژوهشی تنها و بدون حمایت های دولت فعالیت های وسیع خود را ادامه می دهد و  با وجود هزینه های سرسام آور برای شرکت علاوه بر اهداف خود توسعه نیز میابد.ما امیدواریم با توسعه بخش های متنوع مپدا و جذب منابع مالی خارج از شرکت این مرکز پژوهشی را گسترش داده و واحد های پژوهشی جدید بخصوص با موضوع پژوهش های علمی و پزشکی افزایش دهد.
با امید به خداوند مهربان واحد پژوهشی داتیس امرتات با توسعه روز افزای همراه خواهد بود.

تمامی حقوق مادی و معنوی برای شرکت داتیس امرتات محفوظ است All right reserved | Datis Emertat Co & Datis Emertat Brand| Copy right 2009 - 2017